LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TECGROUP mạnh dạn tạo ra sự đột phá, khác biệt trong những lĩnh vực truyền thống và tiên phong trong những lĩnh vực mới; linh hoạt điều chỉnh phạm vi, quy mô hoạt động để thích ứng với những thay đổi của thị trường

Thông tin cổ đông

TECGROUP luôn minh bạch trong công bố thông tin với các cổ đông, khách hàng và đối tác về thông tin doanh nghiệp

TIN TỨC NỔI BẬT

Cập nhật tin tức mới nhất liên quan tới với các hoạt động của TECGROUP

Xem Tất Cả
TECGROUP tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, bổ sung thành viên HĐQT
TECGROUP tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, bổ sung thành viên HĐQT Tin TECGROUP28/12/2021
Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tin TECGROUP08/12/2021
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tin TECGROUP08/12/2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của TECGROUP
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của TECGROUP Tin TECGROUP22/11/2021
TECGROUP nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư suối nóng Hội Vân
TECGROUP nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư suối nóng Hội Vân Tin TECGROUP21/11/2021
TEG trở thành đối tác của Tập đoàn năng lượng B.Grimm trong các dự án điện gió tại Việt Nam
TEG trở thành đối tác của Tập đoàn năng lượng B.Grimm trong các dự án điện gió tại Việt Nam Tin TECGROUP18/11/2021
Thông báo về việc Cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021
Thông báo về việc Cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 Tin TECGROUP04/11/2021
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành Tin TECGROUP24/09/2021
Kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG)
Kết quả đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) Tin TECGROUP21/09/2021
TEG: Tăng trưởng bền vững dựa trên 2 mũi nhọn năng lượng và bất động sản
TEG: Tăng trưởng bền vững dựa trên 2 mũi nhọn năng lượng và bất động sản Tin TECGROUP14/09/2021
Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành Tin TECGROUP24/08/2021
TEG nhận giấy phép tăng vốn thêm hơn 316 tỷ đồng
TEG nhận giấy phép tăng vốn thêm hơn 316 tỷ đồng Tin TECGROUP10/08/2021