Ông Nguyễn Hoàng Giang hiện là Tiến sỹ Kinh tế, là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đầu tư chứng khoán. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, ông Nguyễn Hoàng Giang đã và đang giữ những vị trí quan trọng tại một số doanh nghiệp như Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha,… Trên cương vị là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty, ông Nguyễn Hoàng Giang đã thực hiện xuất sắc vai trò điều hành Ban kiểm soát thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng của mình, phù hợp quy định của pháp luật.