Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế – Đại học Luật Hà Nội; thạc sỹ Luật Quốc tế – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Là người am hiểu các quy định của pháp luật, bà Nguyễn Thị Diệu Quyên phụ trách công tác kiểm soát, giám sát, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng Quy chế, Điều lệ và các quy định của pháp luật.