Ông Lê Đình Ngọc là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng và Thị trường tiền tệ, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông là chuyên gia giỏi trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh, điều hành doanh nghiệp. Ông đã từng giữ chức vụ quan trọng và điều hành thành công tại các doanh nghiệp như: Thành viên HĐQT – Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát. Đặc biệt với vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long- TLS (nay là Công ty CP Chứng khoán MB – MBS); Hiện ông Lê Đình Ngọc  giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.