Ông Hoàng Mạnh Huy là Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương Hà Nội; tốt nghiệp loại suất sắc Khóa phân tích cơ bản của Hiệp hội phân tích chứng khoán Nhật Bản (SAAJ).

Ông Hoàng Mạnh Huy là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, từng giữ chức vụ Giám đốc đầu tư, Giám đốc phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), là người đã mang lại nhiều đóng góp hiệu quả cho SHS. Với khả năng phân tích, đánh giá tình hình của mình kết hợp với sự hỗ trợ đắc lực của các chuyên gia, ông Huy đã và đang khẳng định được vị trí vai trò lãnh đạo của mình tại Công ty Bất động sản và xây dựng Trường Thành.