Bà Đào Thị Thanh Hiền, tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thạc sỹ Luật học; là người am hiểu về tổ chức và công tác quản lý hành chính nhà nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực tài chính bất động sản; cùng với khả năng quản lý, phân tích, đánh giá sâu sắc đối với các hoạt động đầu tư và quản lý doanh nghiệp, đóng góp hiệu quả trong công tác định hướng và hoạt động cho Công ty. Hiệntại bà còn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam