Ông Đào Xuân Đức, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Kinh doanh của Công ty Cổ phần TECGROUP. Ông Đào Xuân Đức là Cử nhân Học viện Tài chính một chuyên gia giỏi với trên 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và ngân hàng đầu tư; ông đã từng điều hành và giữ các chức vụ quan trong trong các doanh nghiệp như kiểm toán viên, Kế toán trưởng các công ty Dịch vụ đường sắt, Chứng khoán APEC; Giám đốc tài chính tập đoàn APEC,…