Ông Đào Xuân Đức, sinh năm 1973, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Kinh doanh của Công ty Cổ phần TECGROUP. Sau khi tốt nghiệp trường Học viện Tài chính, Ông là một chuyên gia giỏi với trên 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và ngân hàng đầu tư; ông đã từng điều hành và giữ các chức vụ quan trong trong các doanh nghiệp như kiểm toán viên, Kế toán trưởng các công ty Dịch vụ đường sắt, Chứng khoán APEC; Giám đốc tài chính tập đoàn APEC,…

Với khả năng quản lý, phân tích và đánh giá tài chính thị trường sâu sắc, trong thời gian qua ông Đào Xuân Đức luôn tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đưa ra các quyết sách đúng đắn, đảm bảo sự phát triển hiệu  quả, bền vững của doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho nhà đầu tư.