Ông Đặng Trung Kiên tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, là Thạc sỹ Quản lý hành chính công – Học việc hành chính quốc gia, cử nhân Luật – Đại học luật Hà Nội. Là người am hiểu về pháp luật và các quy trình, thủ tục hành chính Nhà nước.

Thực hiện chủ trương “Quy tụ nhân tài, gắn kết nhân tâm, nâng tầm trí tuệ và chia sẻ thành công”, bằng uy tín và khả năng của mình, ông Đặng Trung Kiên đã quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực bất động sản và xây dựng để cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thành công các chiến lược đề ra. Với vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Kiên đã và đang định hướng Công ty có những bước phát triển vững chắc, khẳng định vị thế của mình trên lĩnh vực Bất động sản và xây dựng.