Ông Đặng Trung Kiên là Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội, Thạc sỹ Quản lý hành chính công – Học viện Hành chính quốc gia. Là người am hiểu về pháp luật và các quy trình, thủ tục hành chính Nhà nước; với khả năng tổ chức, điều hành sắc sảo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Đặng Trung Kiên đã thể hiện xuất sắc vai trò điều hành, định hướng hoạt động cho doanh nghiệp đảm bảo đúng pháp luật, nghiệp vụ và hiệu quả.

Thực hiện chủ trương “Quy tụ nhân tài, gắn kết nhân tâm, nâng tầm trí tuệ và chia sẻ thành công”, bằng uy tín và khả năng của mình, ông Đặng Trung Kiên đã quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực bất động sản và xây dựng để cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thành công các chiến lược đề ra. Với vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Kiên đã và đang định hướng Công ty có những bước phát triển vững chắc, khẳng định vị thế của mình trên lĩnh vực Bất động sản và xây dựng.