Sau khi nghiên cứu và lấy ý kiến của các sở, ngành chức năng có liên quan về Dự án xây dựng khu nhà ở kết hợp với thương mại dịch vụ tại Nghĩa An (Quảng Ngãi) của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (gọi tắt là Công ty 108 […]

Ngày 03/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG) và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam (TTVN) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Chứng kiến buổi lễ có đại diện lãnh đạo Công ty TEG […]

Ngay từ đầu năm 2014, sau khi được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 của Đề án xây dựng khu nhà ở nông thôn kết hợp với thương mại dịch vụ Nghĩa An, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành (trong đó Công ty Bất động […]

TEG thông báo ngày 10/3/2016 sẽ chốt danh sách người sở hữu chứng khoán TEG để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 12/4/2016 tại Hà Nội để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của […]