Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG) thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (Tecgroup) Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232, phố Trần Điền, Định Công, Hoàng […]