Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên (hiện TEG đang sở hữu 20% vốn điều lệ của Doanh nghiệp này).

Vốn đầu tư: khoảng 490 tỷ

Diện tích xây dựng: khoảng 28 ha

Thời gian thực hiện: 2016 – 2018

Đối tác tham gia: Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam

Tình hình triển khai công việc: Công ty Trường Thành Phú Yên đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định cụ thể tại tỉnh Phú Yên để triển khai xây dựng Dự án.