Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nguyễn Hoàng

Vốn đầu tư: 80

Diện tích xây dựng: 7ha

Thời gian thực hiện:

Đối tác tham gia: Mỏ đá Hòn Ngựa là mỏ đá làm vật liệu xây dựng tại núi Hòn Ngựa, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án khai thác mỏ đá tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định hiện đã và đang đi vào hoạt động, cung cấp đá xây dựng các loại cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cầu đường, trong đó chủ yếu là cung ứng đá cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19 và nhu cầu vật liệu cho khu chế xuất Nhơn Hội.

– Tổng diện tích dự án: 11ha

– Diện tích khai thác: 7ha

– Trữ lượng tạm tính: 4 triệu m3

– Địa điểm mỏ đá: Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

– Vốn đầu tư: 80 tỷ đồng

– Chủ đầu tư: Liên danh giữa Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEC), trong đó TEC chiếm tỷ lệ 50%.