Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn (hiện TEG đang sở hữu 17,5% vốn điều lệ của Doanh nghiệp này).

Vốn đầu tư: khoảng 1000 tỷ

Diện tích xây dựng: khoảng 60 ha

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015 – hết 2018

Đối tác tham gia: Công ty CP Tập đoàn VIDEC, Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam

Tình hình triển khai công việc:Công ty Trường Thành Quy Nhơn đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định cụ thể tại tỉnh Bình Định để triển khai xây dựng các Dự án tại khu vực dự án của Trường Thành Quy Nhơn, như sau:

– Đã thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng một phần đối với các Dự án trên, trong đó đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích 1,9 ha nằm trong khu vực Dự án, dự kiến làm Khu dân cư mở rộng kết hợp du lịch homestay (gọi tắt là Phần Dự án 1,9ha).

– Đã tiến hành thực hiện một số hạng mục xây dựng trên diện tích đất thuộc các Dự án.

– Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh Bình Định có quyết định số 3759/QĐ-UBND và Quyết định 3760/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đối với Dự án khu du lịch biển Casa Maria Island tại Đảo Hòn Ngang, Đảo Hòn Đất và Dự án khu nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép và Dự án (phường Ghềnh Ráng – Bình Định) cho chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.