CÔNG TY THÀNH VIÊN & LIÊN KẾT
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN GROUP):Hoạt động trên các lĩnh vực trọng yếu: Năng lượng, hạ tầng đô thị, bất động sản, khai thác khoáng sản… Hiện TTVN GROUP đang là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 25% vốn điều lệ của TEG.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành (vốn điều lệ: 50 tỷ đồng): chủ đầu tư của dự án Khu dân cư Nghĩa An – Quảng Ngãi. TEG hiện đang sở hữu 89% vốn của Doanh nghiệp này.
Công ty Cổ phần bê tông Việt Mỹ Công ty Cổ phần bê tông Việt Mỹ (vốn điều lệ: 18 tỷ đồng). Chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Bãi Bàng- Phú Yên. TEG hiện đang sở hữu 30% vốn của Doanh nghiệp này.
Công ty Cổ phần AGRITEC (vốn điều lệ: 5.8 tỷ đồng): Doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh. TEG hiện đang sở hữu 34% vốn của Doanh nghiệp này.
Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng: Chủ đầu tư dự án mỏ đá Hòn Ngựa thuộc xã mỏ đá tại xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định có quy mô lớn nhất tỉnh Bình Định. TEG hiện đang góp vốn và sở hữu 50% mỏ đá này.
Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn(vốn điều lệ: 100 tỷ đồng). Chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Bãi Xép và dự án Khu du lịch biển Casa Marina Island. TEC hiện đang sở hữu 25% vốn của Doanh nghiệp này.
Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên(vốn điều lệ: 60 tỷ đồng). Chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Bãi Bàng – Phú Yên.TEG hiện đang sở hữu 20% vốn của Doanh nghiệp này.