07Mar 2016

Ngay từ đầu năm 2014, sau khi được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 của Đề án xây dựng khu nhà ở nông thôn kết hợp với thương mại dịch vụ Nghĩa An, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành (trong đó Công ty Bất động […]

24Feb 2016

TEG thông báo ngày 10/3/2016 sẽ chốt danh sách người sở hữu chứng khoán TEG để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 12/4/2016 tại Hà Nội để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của […]

04Feb 2016

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản và xây dựng Trường Thành đã họp thông qua Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Đào Xuân Đức từ Giám đốc tài chính lên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Quyết định […]

14Jan 2016

Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp Casa Marina Resort được khởi công vào cuối tháng 9/2015 với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng được chia thành hai giai đoạn trong đó giai đoạn 1 của dự án sẽ đưa vào khai thác sử dụng […]