Tin TECGROUP

Ngày 23/5/2018, Công ty cổ phần BCG Trường Thành thuộc Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đã tổ chức khởi công đầu tư dự án “Nhà máy xử lý chất rắn tập trung” bằng công nghệ mới, hiện đại với diện tích 11,2 ha tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nhà máy có công […]

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018 vê việc đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần TECGROUP thành Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành theo định hướng tập trung mạnh vào hoạt động cốt lõi gồm phát triển và kinh doanh bất động sản, […]

Sáng ngày 09/03/2018, Công ty Cổ phần Tecgroup (Mã TEG) đã chính thức niêm yết 17.999.998 cổ phiếu tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HOSE) thay cho giao dịch tại sàn HNX trước đây. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, đã có 565.440 cổ phiếu TEG giao dịch thành công, đóng phiên giao dịch […]

Ngày 28/12/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra Quyết định số 497/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần TECGROUP được giao dịch trên sàn chứng khoán Tp Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TEG; loại cổ phiếu phổ thông; mã ISIN: VN000000TEG3, mệnh giá […]