Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (Tecgroup) xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần với nội dung như sau:

 1. Tổng số cổ phần chào bán cho CĐHH:           10.000.000 cổ phần
 2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
 4. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
 5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1000 : 514

Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được phân bổ 01 (một) quyền mua. Cổ đông sở hữu 01 (một)  quyền mua thì được mua thêm: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua x (514/1000) và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.

Quyền mua cổ phần được phân phối theo Danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua (ngày 28/01/2019). Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Đối với số lượng cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các đối tượng khác, với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và các điều kiện chào bán khác, không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.

Ví dụ: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 400  cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được 400 quyền mua và được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 400 x (514/1000) = 205,6 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua 205 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được xử lý theo Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

 1. Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký:

Cổ đông chưa lưu ký tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua cổ phần và nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

 1. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
 • Thời gian thực hiện:từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 15/02/2019 đến ngày 01/03/2019
 • Cách thức thực hiện:
 • Thực hiện tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành – Tầng 3, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội:

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng cần điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu được cung cấp tại Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn trên.

 • Trường hợp chuyển nhượng quyền mua không có xác nhận của Công ty, việc chuyển nhượng chỉ được coi là hợp lệ nếu có xác nhận của cơ quan công chứng, các trường hợp chuyển nhượng khác sẽ không được chấp thuận.
 1. Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:
 • Thời gian thực hiện:từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 15/02/2019 đến ngày 06/03/2019
 • Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.
 • Cổ đông chuyển khoản tiền mua cổ phần vào tài khoản sau:

Tên tài khoản:     Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

Số tài khoản:       1012321970   

Mở tại:     Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội          

Nội dung chuyển khoản: Thanh toán tiền mua <số lượng cổ phiếu> cphiếu Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành của cổ đông <tên cổ đông>  

 • Cổ đông cần điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu của Tecgroup).
 • Cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo:

(1) Giấy đăng ký mua cổ phần (đã điền đầy đủ thông tin), (2) Bản photo chứng minh thư nhân dân và (3) Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng cho Phòng Kế toán tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Lưu ý:

 • Sau thời hạn nêu trên (sau ngày 06/03/2019), nếu cổ đông không thực hiện thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần thì các quyền mua không được thực hiện mặc nhiên hết hiệu lực. Những cổ đông không đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.
 • Sau thời hạn nêu trên (sau ngày 06/03/2019), nếu cổ đông đã đăng ký mua cổ phần không nộp đủ số tiền mua cổ phần tương ứng hoặc không nộp Xác nhận chuyển khoản của Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản) thì chỉ được hưởng các quyền đối với số cổ phần tương ứng số tiền đã nộp (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Ngoài ra, cổ đông sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.
 1. Nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:
 • Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành đợt chào bán
 • Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa lưu ký và đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo quy định sẽ nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Trên đây là hướng dẫn về quy trình đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Kính mong Quý cổ đông thực hiện theo đúng thủ tục đã thông báo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

Bà Phạm Thu Hiền – Chức danh: Nhân viên Phòng Pháp chế

Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232, phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tầng 3 tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:      (84-24) 3559 9599                  Fax: (84-24) 3839 8974

 

Xem chi tiết tại đây:

MAU_GIAY DE NGHI CHUYEN NHUONG CP

MAU_GIAY DANG KY MUA CP

TB QUY TRINH MUA CP