Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG) thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (Tecgroup)
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232, phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch: Tầng 3 tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 4. Số điện thoại: (84-24) 3559 9599 Số Fax: (84-24) 3839 8974
 5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
 6. Cổ phiếu chào bán:
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: 51,44%)

 1. Khối lượng vốn cần huy động: 100.000.000.000 đồng.
 2. Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con, công ty khác và bổ sung vốn lưu động.
 3. Giá bán ra công chúng: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định
 5. Thời hạn nhận đăng ký mua: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2019
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 1000:514

(Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức:

Số cổ phiếu được mua thêm = (Số quyền mua : 1000) x 514 và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0)

 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/02/2019 đến ngày 01/03/2019
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/02/2019 đến ngày 06/03/2019
  1. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  2. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

a) Địa điểm chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

 • Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
 • Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Văn phòng giao dịch của Tecgroup và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả (theo mục 14)

b) Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232, phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Văn phòng giao dịch: Tầng 3 tòa nhà HEAC số 14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (84-24) 3559 9599       Fax: (84-24) 3839 8974           Website: tecgroup.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội